Гурток для школят

11-23-2016

Гурток для школятДля сучасного суспільства формування комунікативних навичок та емоційний розвиток є актуальною проблемою, тому як соціально-психологічна готовність до ефективної комунікативної взаємодії людини з людьми в даний час є необхідною умовою розвитку особистості вже в період дошкільного дитинства. Пропоную вам кружок младших школьников. Дошкільнята у віці 5-7 років і молодші школярі ставляться до афективних віковому етапу початкових передумов формування особистості. Хлопці в цьому віці часто безпосередньо реагують на зовнішні події, емоційно нестійкі.Відмітною особливістю їх зовнішнього світу є емоційна рухливість. За невеликий проміжок часу у дитини можна спостерігати неодноразову зміну почуттів. Хоча ці переживання нетривалі, вони захоплюють його повністю. Ось чому так гіркі дитячі образи, ярка лють. Пропонований гурток допомагає дітям зрозуміти емоції і почуття свої і оточуючих його людей, що є важливим моментом у становленні особистості зростаючого людини.В процесі програмного курсу діти знайомляться з різноманітністю емоцій, способами їх самовираження і різними способами регулювання свого емоційного стану. Заняття сприяють підвищенню самооцінки дітей та зниження рівня тривожності, що сприятливо впливає на психологічне здоров’я дитини.

Заняття проводяться 2 рази на місяць в ігровій формі. Кожне заняття складається з декількох частин і займає не більше 25-30 хвилин, що повністю відповідає віковим, психологічним та фізичним можливостям дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

Цикл занять розрахований на 10 місяців (20 занять).

Бажано, щоб підгрупа складалася не більше ніж з шести дітей.

Передбачувані результати:

Розвиток емоційно-вольової сфери дошкільнят і молодших школярів, зниження тривожності, підвищення