Ішемічна хвороба серця що це таке і чим її лікувати

0
99

Дивне і досить складна назва хвороби – ішемічна хвороба серця. Тому тут розглянемо що таке ішемічна хвороба серця і чим її лікувати.

Зміст:

  • Що таке ішемічна хвороба серця? Профілактика.
  • Розповсюдження і виникнення ішемічної хвороби серця.
  • Лікування і профілактика ішемічної хвороби серця
  • Причини появи ішемічної хвороби серця!

Що таке ішемічна хвороба серця? Профілактика.

Первинна профілактика пов’язана із запобіганням ішемічної хвороби серця у осіб практично здорових, без суб’єктивних і об’єктивних ознак захворювання, але з наявністю тих чи інших факторів ризику. У профілактиці ішемічної хвороби серця найбільшу значимість мають 5 факторів ризику: 1) гіперхолестеринемія; 2) артеріальна гіпертензія; 3) куріння; 4) надмірна маса; 5) недостатня фізична активність.

Розповсюдження і виникнення ішемічної хвороби серця.

У поширенні і виникненні ішемічної хвороби серця важливу роль грають і інші напрями ризику, зокрема, нервово-емоційне перенапруження, спадковість, порушення толерантності до вуглеводів та ін. Слід враховувати, що небезпека виникнення ІХС або смертність через неї при наявності комбінації факторів ризику підвищуються в 10-11 разів. Оцінюючи прогностичне значення комбінації факторів ризику щодо інфаркту міокарда і несподіваної смерті, американські дослідники протягом 10 років встановили, що майже 20% чоловіків перебувають на вершині кривої ризику ІХС, а 30-40%, для яких прогноз хоч і кращий, все-таки мають надмірний ризик захворювання. Цей факт переконує в тому, що серед населення необхідно проводити профілактику.

Лікування і профілактика ішемічної хвороби серця

У ряді економічно розвинених країн в даний час вже розроблена стратегія первинної профілактики хвороб серця і судин. Вона спрямована на: 1) проведення тривалих широкомасштабних досліджень, метою яких є виявлення найбільш дієвих засобів щодо зменшення ризику виникнення ІХС та смертності від неї; 2) боротьба з курінням; 3) проведення контролю артеріальної гіпертензії.

Оскільки серед більшості дорослого населення високорозвинених країн, за даними епідеміологічних досліджень, виявлено не один, а поєднання факторів ризику, то переважна частина профілактичних програм передбачає послаблення дії одночасно декількох факторів ризику захворювання ІХС – передусім достатнє зниження в крові холестерину, рівня артеріального тиску і куріння. Слід зауважити, що проведення багатофакторної профілактики пов’язано з певними організаційно-методичними труднощами.

Існує думка, що дослідження багатофакторної профілактики не потрібно протиставляти однофакторным дослідженням, а проводити їх паралельно. Варто врахувати, що одно-факторної профілактика дає більш чіткі результати, які дозволяють оцінити значення кожного конкретного фактора ризику і окремих профілактичних заходів. Найпоширенішими стали одне-факторні профілактичні програми, спрямовані на збільшення рівня рухової діяльності із застосуванням фізичних вправ, боротьбу з курінням, зниження гіперхолестеринемії шляхом дотримання дієти.

Причини появи ішемічної хвороби серця!

Тепер вже є переконливі дані, що вказують на зв’язок між деякими показниками тренованості і частотою смерті через ішемічну хворобу серця. При аналізі показників недостатній тренованості, було встановлено, що у чоловіків і жінок, які мали один ознака, ризик смерті через ІХС виріс за 12 років більш ніж удвічі, а у тих, хто мав їх дві або три,- більш ніж у 5 разів порівняно з особами, які не мали жодної ознаки. За даними досліджень, зв’язок між нерухомим способом життя і ризиком розвитку ішемічної хвороби серця простежується як при наявності, так і при відсутності факторів ризику, що підтверджує концепцію про зв’язки між руховою активністю респіраторної системи і ризиком розвитку ішемічної хвороби серця. Багато дослідників пов’язують недолік фізичної активності з підвищенням ризику появи ІХС в 1,7 – 4,4 рази.

Прийнято вважати, що в програмах занять фізичними вправами для здорових людей головна увага має зосереджуватися на тренуванні судин, серця, дихальної систем з метою розвитку аеробних можливостей шляхом виконання плавних циклічних вправ. Найбільшу популярність з них придбав оздоровчий біг. Його тепер розглядають як надійний засіб запобігання ІХС, атеросклерозу та артеріальної гіпертензії.

Дослідження проблем оздоровчого бігу в нашій країні ведеться на основі досягнень сучасної науки. На відміну від зарубіжних досліджень наша оздоровча система розглядає біг як ефективний засіб первинної профілактики ІХС та артеріальної гіпертензії тільки в поєднанні з іншими фізичними вправами, в першу чергу гімнастичними.

Джерело: http://dama.net.ua/